משרדנו מתמחה בביצוע חקירות כלכליות מזה כשני עשורים, כאשר עיקר לקוחותינו בתחום זה הם מוסדות בנקאיים, עיריות, מועצות מקומיות וגופים ממשלתיים, אשר הינם הצרכנים העיקריים של חקירות כלכליות במשק הישראלי. משרד החקירות מתבקש לבצע חקירה כלכלית עלפי הפרמטרים כמפורט מטה. בדיקות אלו נעשות בין אם לצורך קבלת מידע עדכני אודות רכושו של הנבדק, ובין לצורך קבלת החלטה באם להגיש תביעה בשלב זה כנגד הנבדק ולהיכנס להוצאות גבוהות של אגרות בית משפט ושכר טרחת עורכי דין,או להמתין למועד אחר.

להלן מספר בדיקות עיקריות אשר לרב נדרשות בחקירה כלכלית :

  • חקירת איתור כתובת מגורים עדכנית של הנבדק.
  • חקירת עיסוק ואיתור מקורות הכנסותיו של הנבדק.
  • חקירת לאיתור כלי רכב הרשומים על שם הנבדק ואו בשימוש הנבדק.
  • חקירות כלכליות לאיתור נכסי דלא ניידי הרשומים על שם הנבדק.
  • חקירה לאיתור סניפי בנק, בהם מתנהלים חשבונות הנבדק.
  • חקירה בחברות הביטוח לאיתור זכויות כספיות של הנבדק.
  • חקירות לאיתור תיקים בבתי המשפט – לאיתור צדי ג' אותם תבע הנבדק.
  • חקירות כלכליות לאיתור תיקים בהוצל"פ – לבירור מצבת החובות של הנבדק.
  • מעקב סמוי אחר הנבדק לאיתור לקוחות מקורות הכנסה נוספים,כלי רכב,כלים הנדסיים,וכו'.
  • סיכום והמלצות לגבי המשך טיפול התיק.

מתוך הפרמטרים שצוינו לעיל, במידה והחוב אינו מצדיק בדיקה מקיפה כל כך, ניתן לבצע מספר בדיקות נקודתיות כגון איתור כלי רכב ונדל"ן, איתור עיסוק ואיתור סניפי בנק בהם מתנהלים חשבונות הנבדק או כל בדיקה אחרת שעשויה להניב ממצאים רלוונטיים. לצורך ביצוע חקירה כלכלית מקיפה וממצה, נדרש שילוב הטומן בתוכו בדיקות מקיפות בכל מאגרי המידע הגלויים והסמויים,ובדיקות שטח במקומות עבודה קודמים ועכשויים, ותשאולים בין מקורבי הנבדק שיחות בכיסוי עם בני משפחה,בניית סיפורי כיסוי מתאימים לקבלת פרטים נוספים להשלמת הפרופיל הכלכלי ועוד.

חקירה לצורך הרמת מסך
קיימות חקירות מורכבות יותר, במסגרתן מתבקש המשרד לבצע חקירה כלכלית מקיפה לצורך "הרמת מסך". במסגרת חקירה זו, מתבקש משרד החקירות להוכיח כי החייב (שהוא לרב גם הבעלים של חברה) סגר אותה בעקבות חובות רבים ופתח במקומה חברה אחרת (בשם שונה) הממשיכה בעצם את פעילות החברה הקודמת תחת שם שונה עם מספר חברה כמובן שונה וגם לפעמים תוך שהוא "מגייס" )כמובן מתוך מטרה להטעות את הנושים)בעלי מניות פיקטיווים. משרד החקירות אמור במקרה שכזה להוכיח כי החברה החדשה ממשיכה לספק את אותם השירותים בדיוק כמו קודמתה שנסגרה והחייב עצמו או מי מטעמו ממשיכים לנהל את החברה בפועל.בחקירה מעין זו נדרש החוקר לבצע מספר מעקבים סמויים אחר החייב, חקירות בכיסוי, צילומים סמויים בבית העסק והקלטות סמויות.

חקירות מסחריות
החקירות כוללות איתור רכוש, לרוב לצורך גביית חובות, או ברור פרטים אודות חברות או שותפים עתידיים, מתחרים וכד'. דו"ח החקירה יכלול פרטים כלליים אודות הנבדק (כגון מס' ילדים מצב משפחתי), כתובת מגורים עדכנית, מקום עבודה ומקורות הכנסה, איתור סניפי בנק, כלי רכב, זכויות בנכסי דלא ניידי, איתור פוליסות ביטוח מניות בחברות הסתבכויות משפטיות/פליליות ועוד.