איתורים

ניתן לבצע לגבי כל נחקר איתור ספציפי, כגון:

כתובת מגורים עדכנית, מקום עבודה עדכני, סניפי בנק בהם מתנהלים חשבונות הנחקר, כלי רכב הרשומים בבעלות הנחקר או הנמצאים בשימושו, נכסי דלא ניידי בהם לנחקר זכויות, מניות בחברות ועוד.