קניין רוחני
קניין רוחני כולל זכויות יוצרים, פטנטים, מדגמים וכד'.
למרות שהחוק קניין רוחני מתייחס בחומרה רבה להפרת זכויות יוצרים (כמו לגניבה מסוג אחר) קשה הרבה יותר לתפוס את הגנב והוכיח את דבר הגניבה.

בחברת א.חיימוביץ חקירות, מחלקה המתמחה באיתור והמצאת ראיות קבילות בבתי משפט.