לרוב, הצורך בחקירות למתן אשראי, מתעורר לפני אספקת סחורה/שירות ללקוח, בדרך כלל לקוח חדש, אך לא בהכרח, אשר איננו יודעים מה חוסנו הכלכלי, יכולת ההחזר שלו והתנהגותו העסקית באופן כללי.

ראוי לציין כי בחקירות אלו, הבדיקות מתבצעות באופן סמוי, תוך הפעלת מקורות מידע ומאגרי מידע שונים להשגת הנתונים, ניתוחם, ויצירת תמונת מצב אמיתית, כל זאת בפרק זמן שאינו עולה על 24 שעות וזאת בכדי לספק לך – המנהל, כלי ניהולי יעיל זול ואמין, באמצעותו תוכל לקבל את ההחלטות הנכונות בזמן אמת.